Europa

50 Jahre Partnerschaft Ostrach-Etrechy - Bürgerbegegnung und Jubiläumsfeier in Etrechy

Erstellt am: 06.04.2022

Projekt:

  • Wo: 91580 Étréchy, Frankreich
  • Wann: 26.05.2022

Organisation:Bürgerbegegnung

Gesuchte Partnerorganisation

Amies de Jumelage Etrechy